borucki

closer

individual exhibition opening + milczennik concert

01.06.2017 – 18.06.2017

Studio Flesz

Grochowska 301/305, Warsaw, PolandWith every moment I’m getting closer to the goal. After breakfast I take a toothbrush, apply a paste, wash and rinse. Teeth washed. Purpose achieved. But am I sure? After all, tomorrow I will do the same again… The day after tomorrow again…

But they will be healthy… so that they will fall out at old age…

Can I achieve any purpose at all? Or can I just get close to him?

Just as I’am getting close to someone while getting further from others.

In my work I am looking for the boundary between universally understood aesthetics and commonly established imperfection, to discover that I will never find it.

I strive for technical perfection in consolidating my surreal visions to see that I will not achieve it.

In this race of form and content I can only be closer and give the audience a chance to get close to me.

Like every day I’m closer to death.

But am I moving away from life?milczennik

Warsaw quartet. In their music, he combines folk with urban melancholy, and the high sound of a mandolin with a subwoofer sound of an accordion and a double bass. All this is sprinkled with personal texts and pure …

Band members

Andrzej Szczirij – mandolin, singing

Adam Domagalik – guitar, vocals

Tomek Załucki – accordion

Paweł Bomert – double bass

milczennik.bandcamp.com


Z każdą chwilą zbliżam się do celu. Po śniadaniu biorę szczoteczkę, nakładam pastę, czyszczę i płuczę.

Zęby umyte. Cel osiągnięty. Ale czy na pewno? Przecież jutro to samo… Pojutrze znowu…

No ale będą zdrowe… po to żeby mogły wypaść na starość…

Czy mogę w ogóle osiągnąć jakiś cel? Czy tylko się do niego zbliżyć?

Tak jak zbliżam się do kogoś, jednocześnie oddalając się od innych.

W swojej twórczości poszukuję granicy pomiędzy uniwersalnie rozumianą estetyką a powszechnie przyjmowaną niedoskonałością po to żeby odkryć, że nigdy jej nie znajdę.

Dążę do technicznej perfekcji w utrwalaniu swoich surrealistycznych wizji żeby zauważyć, że jej nie osiągnę.

W tym wyścigu formy z treścią mogę być tylko bliżej i dać szansę odbiorcom zbliżyć się do siebie.

Tak jak każdego dnia zbliżam się do śmierci.

Ale czy oddalam się od życia?


milczennik

Warszawski kwartet. W swojej muzyce łączy folk z miejską melancholią, a wysoki dźwięk mandoliny z subwooferowym brzmieniem akordeonu i kontrabasu. Wszystko to skropione jest osobistymi tekstami i czystą…

Członkowie zespołu

Andrzej Szczirij – mandolina,śpiew
Adam Domagalik – gitara,śpiew
Tomek Załucki – akordeon
Paweł Bomert – kontrabas

milczennik.bandcamp.com

language