borucki

orzeł 2016

Polish Art Festival ORZEL 2016

12.11.2016 – 13.11.2016

Expo XXI Warsaw

Poland


The Orzeł 2016 Art Festival promotes the broadly understood Polish culture and art, its new trends, presenting the young generation of artists with their best achievements. It engages in projects that will stand out from other productions and will reach the recipient with references to Polish literature, Polish culture and Polish art. The festival supports native artists to make their dreams come true and show their talent to the world.Festiwal Sztuki Orzeł 2016 promuje szeroko pojętą kulturę i sztukę polską, jej nowe nurty przedstawiając młode pokolenie artystów wraz z jego najlepszymi dokonaniami. Angażuje się w projekty, które będą się wyróżniać na tle innych produkcji i będą trafiały do odbiorcy z nawiązaniami do polskiej literatury, polskiej kultury i polskiej sztuki. Festiwal wspiera rodzimych artystów, by spełniać ich marzenia i prezentować ich talent światu.

language